GRUP DE RECERCA D'ANÀLISI DE DADES

INVESTIGADOR RESPONSABLE

Dr. Alfonso Palmer Pol  (CU)

MEMBRES DEL GRUP

Dra. Berta Cajal Blasco  (TU)
Dr. Albert Sesé Abad  (TU)
Dr. Juan José Montaño Moreno  (TU)
Dr. Rafael Jiménez López  (Prof. Contractat Doctor)
Dra. Elena Gervilla García  (Prof. Contractada Doctora)
Sra. María José Sospedra Baeza  (becària DGICYT)

LÍNIES DE RECERCAModels lineals generalitzats
Xarxes neuronals artificials
Data Mining
Psicometria
Estadística robusta
Simulació i estadística exacta
Anàlisi exploratori de dades
Anàlisi històric del canvi (anàlisi de la supervivència)

DIVULGACIÓ DE LA RECERCA


Uns investigadors del Grup de Recerca d'Anàlisi de Dades (GRAD) de la UIB apliquen per primer cop xarxes neuronals artificials a la predicció de la despesa turística
Un grup d'investigadors de la UIB aconsegueixen que una xarxa neuronal artificial tingui més rendiment en la predicció de sèries temporals que el model més emprat des dels anys setanta

El Grup de Recerca d'Anàlisi de Dades (GRAD) de la UIB rep el premi Emilio Bogani per un estudi sobre el consum d'alcohol, tabac i cannabis en l'adolescència
Entrevista de ràdio:
Ona Mallorca
Reconeixement en premsa:
Diario de Mallorca
Diari de Balears
Reconeixement institucional:
Govern de les Illes Balears
Consell de Mallorca


NOTÍCIES DE PREMSA