Dr. Alfonso Palmer Pol - Coordinador de l'àrea
Pot contactar amb mi via e-mail

Professor Titular d’Universitat a la Universitat Autònoma de Barcelona amb el perfil d’Estadística
Professor Titular d’Universitat a la Universitat de les Illes Balears amb el perfil de Psicologia Experimental
Professor Catedràtic d’Universitat a la Universitat de les Illes Balears amb el perfil de Estadística Aplicada


Dra. Berta Cajal Blasco
Pot contactar amb mi via e-mail

Professora Titular d’Universitat a la Universitat de les Illes Balears amb el perfil de Fonaments de Metodologia i d’Anàlisi de Dades


Dr. Albert Sesé Abad
Pot contactar amb mi via e-mail

Professor Titular d’Universitat a la Universitat de les Illes Balears amb el perfil de Psicometria


Dr. Juan Jose Montaño Moreno
Pot contactar amb mi via e-mail

Professor Titular d’Universitat a la Universitat de les Illes Balears amb el perfil de Anàlisi de Dades


Dr. Rafael Jiménez López
Pot contactar amb mi via e-mail

Professor Contractat Doctor a la Universitat de les Illes Balears


Dra. Elena Gervilla García
Pot contactar amb mi via e-mail

Professora Ajudanta Doctora a la Universitat de les Illes Balears