Benvingut a la pàgina web de l'Àrea de Metodologia de les Ciències del Comportament de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Som un àrea integrat dins el Departament de Psicologia (Facultat de Psicologia), ubicat a l'edifici Guillem Cifre de Colonya del Campus de la UIB. Si vol tenir més informació de l'Àrea de Metodologia pot visitar la Asociación Española de Metodología de las Ciencias del Comportamiento (AEMCCO) a nivell nacional, i la European Association of Methodology (EAM) a nivell europeu.

L'àrea desenvolupa gaire bé tota la seva tasca docent en la llicenciatura de Psicologia (a extingir) i en el grau en Psicologia, encara que també participa en els estudis de Psicopedagogia (a extingir).

Dins la faceta d’investigació, estem constituïts com a Grup de Recerca d'Anàlisi de Dades (GRAD), que té com a investigador responsable al Dr. Alfonso Palmer Pol.


Grup de Recerca d'Anàlisi de Dades

Àrea de Metodologia de les Ciències del Comportament
Departament de Psicologia / Facultat de Psicologia
Edifici Guillem Cifre de Colonya
Ctra. de Valldemossa, km 7'5
Campus UIB
07122 Palma de Mallorca
Telèfon: 34 971 17 34 32
Fax: 34 971 17 31 90
Àrea de Metodologia de les Ciències del Comportament
Departament de Psicologia