Benvingut a la pàgina web de l'Àrea de Metodologia de les Ciències del Comportament de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Som un àrea integrat dins el Departament de Psicologia (Facultat de Psicologia), ubicat a l'edifici Guillem Cifre de Colonya del Campus de la UIB. Si vol tenir més informació de l'Àrea de Metodologia pot visitar la Asociación Española de Metodología de las Ciencias del Comportamiento (AEMCCO) a nivell nacional, i la European Association of Methodology (EAM) a nivell europeu.

L'àrea desenvolupa gaire bé tota la seva tasca docent en grau en Psicologia, encara que també participa en altres estudis de grau i de māster.

Dins la faceta d’investigació, estem constituïts com a Grup de Recerca d'Anàlisi de Dades (GRAD) dins la UIB (contacte: grad@uib.es), i també com a grup de recerca de Procedimientos Estadísticos y Psicométricos Aplicados en Ciencias de la Salud dins l'institut IdISBA (Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears).


Grup de Recerca d'Anàlisi de Dades

Àrea de Metodologia de les Ciències del Comportament
Departament de Psicologia / Facultat de Psicologia
Edifici Guillem Cifre de Colonya
Ctra. de Valldemossa, km 7'5
Campus UIB
07122 Palma de Mallorca
Telèfon: 34 971 17 34 32
Àrea de Metodologia de les Ciències del Comportament
Departament de Psicologia